Privacy & Cookie statement

Privacy Policy

Dit privacybeleid is voor deze website www.drinklavish.nl en wordt verzorgd door Lavish Nederland B.V. en regelt de privacy van de gebruikers die ervoor kiezen deze website te gebruiken. Het beleid beschrijft de verschillende gebieden waarop de privacy van gebruikers betrekking heeft en schetst de verplichtingen en vereisten van de gebruikers, de website en de website-eigenaren. Verder wordt de manier waarop deze website gebruikersgegevens en -informatie verwerkt, opslaat en beschermt ook in dit beleid beschreven.

Deze Website

Deze website en zijn eigenaars nemen een proactieve houding aan ten opzichte van de privacy van de gebruiker en zorgen ervoor dat de nodige stappen worden ondernomen om de privacy van de gebruikers tijdens hun bezoek te beschermen. Deze website voldoet aan alle nationale wetten en vereisten van het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot de privacy van gebruikers.

Gebruik van Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring tijdens het bezoek aan de website te verbeteren. Waar van toepassing maakt deze website gebruik van een cookiecontrolesysteem waarmee de gebruiker bij zijn eerste bezoek aan de website het gebruik van cookies op zijn computer/apparaat kan toestaan of weigeren. Dit voldoet aan de recente wettelijke vereisten voor websites om expliciete toestemming van gebruikers te verkrijgen voordat bestanden zoals cookies op de computer / het apparaat van een gebruiker worden achtergelaten of gelezen.
Cookies zijn kleine bestanden die op de harde schijf van de computer van de gebruiker worden opgeslagen en die informatie over de interacties en het gebruik van de website door de gebruiker volgen, opslaan en bewaren. Hierdoor kan de website, via zijn server, de gebruikers een op maat gemaakte ervaring binnen deze website bieden.

Gebruikers worden erop gewezen dat als zij het gebruik en de opslag van cookies van deze website op de harde schijf van hun computer willen weigeren, zij de nodige stappen moeten ondernemen in de beveiligingsinstellingen van hun webbrowser om alle cookies van deze website en zijn externe dienstverleners te blokkeren.

Deze website maakt gebruik van tracking software om bezoekers te volgen en zo beter te begrijpen hoe ze de website gebruiken. Deze software wordt geleverd door Google Analytics, dat cookies gebruikt om het gebruik van bezoekers bij te houden. De software slaat een cookie op de harde schijf van uw computer op om uw betrokkenheid en gebruik van de website bij te houden en te monitoren, maar slaat geen persoonlijke informatie op, slaat deze niet op en verzamelt deze niet. U kunt het privacybeleid van Google hier lezen voor meer informatie [http://www.google.com/privacy.html].

Andere cookies kunnen op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen door externe leveranciers wanneer deze website gebruik maakt van verwijzingsprogramma’s, gesponsorde links of advertenties. Dergelijke cookies worden gebruikt voor het bijhouden van conversies en verwijzingen en verlopen meestal na 30 dagen, hoewel dit bij sommige langer kan duren. Er wordt geen persoonlijke informatie opgeslagen, bewaard of verzameld.

Contact & Communicatie

Gebruikers die contact opnemen met deze website en/of de eigenaars ervan doen dit naar eigen goeddunken en verstrekken dergelijke gevraagde persoonlijke gegevens op eigen risico. Uw persoonlijke gegevens worden privé gehouden en veilig opgeslagen totdat ze niet langer nodig zijn of geen nut meer hebben, zoals beschreven in de Data Protection Act 1998. Alles is in het werk gesteld om te zorgen voor een veilig en betrouwbaar proces voor het verzenden van formulieren naar e-mail, maar wij adviseren gebruikers die gebruik maken van een dergelijk formulier naar e-mail dat zij dit op eigen risico doen.

Deze website en zijn eigenaars gebruiken alle ingezonden informatie om u meer informatie te geven over de producten / diensten die zij aanbieden of om u te helpen bij het beantwoorden van vragen die u hebt ingediend. Dit omvat het gebruik van uw gegevens om u in te schrijven voor een e-mailnieuwsbriefprogramma dat de website beheert, maar alleen als dit duidelijk aan u is gemaakt en uw uitdrukkelijke toestemming is verleend bij het indienen van een formulier voor het e-mailproces. Of waarbij u als consument eerder een product of dienst waarop de e-mailnieuwsbrief betrekking heeft bij het bedrijf hebt gekocht of hebt geïnformeerd over de aankoop ervan. Dit is zeker geen volledige lijst van uw gebruikersrechten met betrekking tot het ontvangen van e-mailmarketingmateriaal. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Externe Links

Hoewel deze website er alleen naar streeft om kwalitatieve, veilige en relevante externe links op te nemen, dienen gebruikers altijd voorzichtig te zijn voordat ze op externe weblinks klikken die op deze website worden vermeld. De eigenaars van deze website kunnen de inhoud van externe links niet garanderen of verifiëren, ondanks hun inspanningen. Gebruikers dienen er daarom rekening mee te houden dat ze op eigen risico op externe links klikken en dat deze website en de eigenaars ervan niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige schade of implicaties veroorzaakt door het bezoeken van een vermelde externe link.

Advertenties en gesponsorde links

Deze website kan gesponsorde links en advertenties bevatten. Deze worden doorgaans aangeboden via onze reclamepartners, die een gedetailleerd privacybeleid kunnen hebben met betrekking tot de advertenties die zij aanbieden. Als u op dergelijke advertenties klikt, wordt u naar de website van de adverteerder gestuurd via een verwijzingsprogramma dat cookies kan gebruiken en het aantal verwijzingen bijhoudt dat vanaf deze website wordt verzonden. Dit kan het gebruik van cookies inhouden, die op hun beurt op de harde schijf van uw computer kunnen worden opgeslagen. Gebruikers moeten er daarom rekening mee houden dat ze op gesponsorde externe links klikken op eigen risico en dat deze website en zijn eigenaars niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige schade of implicaties veroorzaakt door het bezoeken van een vermelde externe link.

Social Media Platformen

Communicatie, engagement en acties via externe sociale mediaplatforms waaraan deze website en zijn eigenaars deelnemen, zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden en het privacybeleid van elk sociaal mediaplatform.

Gebruikers worden geadviseerd om sociale mediaplatforms verstandig te gebruiken en er met de nodige zorg en voorzichtigheid over te communiceren met betrekking tot hun eigen privacy en persoonlijke gegevens. Deze website noch de eigenaars ervan zullen ooit om persoonlijke of gevoelige informatie vragen via sociale mediaplatforms en moedigen gebruikers die gevoelige details willen bespreken aan om contact met hen op te nemen via primaire communicatiekanalen zoals telefoon of e-mail.

Op deze website kunnen knoppen voor sociaal delen worden gebruikt waarmee webinhoud rechtstreeks vanaf webpagina’s kunnen delen met het betreffende sociale mediaplatform. Voordat gebruikers dergelijke knoppen voor sociaal delen gebruiken, wordt hen geadviseerd dit naar eigen goeddunken te doen en er rekening mee te houden dat het sociale mediaplatform uw verzoek om een webpagina te delen respectievelijk via uw account op het sociale mediaplatform kan volgen en opslaan.

Afgekorte Links Social Media

Deze website en zijn eigenaars kunnen via hun accounts op sociale mediaplatforms weblinks naar relevante webpagina’s delen. Standaard verkorten sommige sociale mediaplatforms lange url’s [webadressen] (dit is een voorbeeld: http://bit.ly/zyVUBo).

Gebruikers wordt aangeraden voorzichtig te zijn en hun gezond verstand te gebruiken voordat ze klikken op verkorte url’s die door deze website en zijn eigenaren op sociale mediaplatforms worden gepubliceerd. Ondanks alle inspanningen om ervoor te zorgen dat alleen echte url’s worden gepubliceerd, zijn veel sociale mediaplatforms gevoelig voor spam en hacking en daarom kunnen deze website en de eigenaren niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of gevolgen veroorzaakt door het bezoeken van verkorte links.

Drink_Lavish_Belgie_Lavish_Blikjes

Home     |   Onze producten   |   Waarom Lavish   |   Word reseller   |   Contact

Lavish combineert verfijnd vakmanschap met de beste ingrediënten voor een unieke reeks intense smaakervaringen. De melanges zijn ontstaan uit liefde voor smaak en het leven, vermengd met inspiratie opgedaan tijdens reizen en ontmoetingen met mensen over de hele wereld. Prikkelende cocktails met een twist, zorgvuldig gemixt en beschikbaar voor iedereen.